Kołek do szatoz (dybel szatozowy)[SG2] Ø 8 mm

Łącznik kątowy (SG2)

długość: 132 mm